جشن نوروز
جشن نوروز
شهربازی
شهربازی
نمایشگاه کتاب
آزمون المپیاد
یک روز شاد کلاس پنجم
جشن کارنامه نوبت اول ششم
آزمایشات پایه دوم


 

 اگر به دنبال مدرسه اي متفاوت هستيد؟ 

                      اگر به فكر رشد و شكوفايي بيش تر فرزندتان مي باشيد؟

اگر به اخلاق و رفتار و مسائل پرورشي فرزندتان اهميت مي دهيد؟

                        اگر آموزشي، فراتر از آموزش سايرمدارس مد نظر شماست!

پس

درخشش هر چه بيشتر او را در آمادگي و دبستان هوشمند امام سجاد(ع) با

21 سال سابقه جستجو كنيد.

از اول بهمن ماه جهت رزرو پايه هاي اول و پيش دبستان مي توانيد اقدام نماييد.


 

اسامي قبول شدگان مدارس تيزهوشان پايه هفتم كرج

سبحان يزدان پناه

آرين زرافشار

سينا بايندريان

پارسا جعفران

اسامي قبول شدگان مدارس نمونه دولتي كرج

سينا بايندريان - آرين زرافشار -سبحان يزدان پناه

علي اصغر صادقي - محمدمهدي عمويي

با تبريك به اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان


 

رتبه هاي برتر تيزهوشان نوبت دوم سال تحصيلي 94-93

پايه ي دوم ابتدايي

رتبه هاي اول پرهام مسجديان - برديا گل كار

رتبه هاي دوم متين واحدي - آريان خرم دل

رتبه هاي سوم بهراد بهمرام مهربان - هيراد مرادي

پايه ي سوم ابتدايي

رتبه هاي اول ايليا محمدبيكي - اليار عارضي

رتبه ي دوم ايليا طبري

رتبه ي سوم دانيال صفري

پايه ي چهارم ابتدايي

رتبه هاي اول رامان وحيدي راد - ايليا قناعي

رتبه هاي دوم ثامر شريعت زاده - پرهام كوت زري

رتبه هاي سوم مهدي مشيري - عرفان محمدبيگي

پايه ي پنجم ابتدايي

رتبه ي اول متين زارعي ارزناني

رتبه ي دوم محمدامين محمدي

رتبه ي سوم محمدحميد خوش پيكر


  رتبه هاي برتر آزمون انديشمند (از اولين تا آخرين آزمون) سال 94-93

رتبه هاي اول در كشور پايه ي اول ابتدايي

محمدمتين اماني - رادين حداديان-

سپنتا حبيب زاده -بنيامين رحيمي

سهيل سعادت پناه - علي اصغر عبدالملكي

سينا غفاري بيات - ابوالفضل كتابي

طاها مرادي - محمدامين ميرزايي

 رتبه هاي اول تا سوم پايه ي اول ابتدايي

1-شايان خواجه گان 2-محمدحسين سروي

3- برديا سهراب بيگي و محمدعرشيا كريمي


 رتبه هاي اول در كشور پايه ي دوم ابتدايي

سيدايليا ميرابراهيم اسكويي -ايليا زرناني

 صالح عبدي نژاد -پوريا حيدري سيفي

محمدامين رضامرغوب كار-هيراد مرادي

 رتبه هاي اول تا سوم پايه ي دوم ابتدايي

1-پارسا حسيني تهراني و متين واحدي

2-علي حسيني -آريان خرم دل - برديا گل كار

3- اميرمهدي خدادادي - ياسين صادقي

 رتبه هاي اول در شهر كرج سوم ابتدايي

ياشار نصيرپور - ايليا محمدبيكي

رتبه هاي اول تا سوم پايه ي سوم ابتدايي

1-سهيل ابراهيمي

2-علي عبداللهي فر - متين اسماعيل زاده

3- شاهين اكبرآبادي-اميدرضا حجتي-ابوالفضل نوروزي

  رتبه ي اول در شهر كرج چهارم ابتدايي

رامان وحيدي راد

 رتبه هاي اول تا سوم پايه ي چهارم ابتدايي

1-ثامر شريعت زاده - پرهام كوت زري

2-مهدي مشيري

3- سيدالشن پاشازاده-پارسا حيدري-سهند بيگدلي

 

   رتبه ي اول در شهر كرج پنجم ابتدايي

علي بهرامي - مبين كيميايي

 رتبه هاي اول تا سوم پايه ي پنجم ابتدايي

1-اميرمحمد خدادادي

2-فرهاد صفدري - محمدمهدي محمدي

3- متين زارعي -فرحان محمدي

 

   رتبه ي اول در شهر كرج ششم ابتدايي

آرين زرافشار

 رتبه هاي اول تا سوم پايه ي چهارم ابتدايي

1-سينا بايندريان - پارسا افشاني

2-سبحان يزدان پناه - محمدپرهان حيدري

3- پارسا اكرمي - ايليا راست خديو - پارسا فخري

 


   رتبه هاي برتر آزمون جامع انديشمند سال 94-93

رتبه هاي برتر كشوري پايه ي اول ابتدايي

محمدامين ميرزايي - سپنتا حبيب زاده

سهيل سعادت پناه - طاها مرادي

 رتبه هاي اول تا دهم پايه ي اول ابتدايي

1-سينا غفاري بيات 2-محمدحسين سروي 3- برديا سهراب بيگي

4-سهراب معدني پور 5- ماهان رنجبر 6- محمدمهدي سبزي

7-محمدپارسا عجب گلي 8- محمدمتين اماني

9-محمدحسين رضوي 10- محمدماهان رضايي

 رتبه هاي برتر كشوري پايه ي دوم ابتدايي

ايليا زرناني - صالح عبدي نژاد

سيدايليا ميرابراهيم اسكويي

 رتبه هاي اول تا دهم پايه ي دوم ابتدايي

1-متين واحدي 2-علي حسيني 3- سيدپارسا حسيني

4-پوريا حيدري سيفي 5- پرهام مسجديان 6- آريان اميرخاني

7-اميرمهدي خدادادي 8- محمدامين فولادلو

9-اميرعلي شمس 10- برديا گل كار

  رتبه هاي اول تا دهم پايه ي سوم ابتدايي

1-ياشار نصيرپور 2-ايليا محمدبيكي 3- متين اسماعيل زاده

4-ابوالفضل نوروزي 5- اليار عارضي 6- عليرضا حسين خاني

7-علي عبداللهي فر 8- سيداميرعلي رضوي

9-ماني موسوي 10- ايليا طبري

 رتبه هاي برتر شهر پايه ي چهارم ابتدايي

رامان وحيدي راد

 رتبه هاي اول تا دهم پايه ي چهارم ابتدايي

1-ثامر شريعت زاده 2-سهند بيگدلي 3- پارسا حيدري سيفي

4-سيد الشن پاشازاده 5- مهدي مشيري 6- پرهام كوت زري

7-ايليا قناعي 8- عرفان محمدبيگي

9-هيرسا احمدپور 10- كيان حيدري

  رتبه هاي اول تا دهم پايه ي پنجم ابتدايي

1-مبين كيميايي 2-علي بهرامي 3- فرهاد صفدري

4-محمدمهدي محمدي 5- عليرضا رحيمي 6- پارسا قاسمي

7-اميرمحمد خدادادي 8- سيد عرفان پناه خواه

9-محمدمتين ساماني پور  10- ايليا بزرگ خو

  رتبه هاي اول تا دهم پايه ي ششم ابتدايي

1-آرين زرافشار  2-سينا بايندريان 3- سبحان يزدان پناه

4-پارسا فخري 5- اميررضا رستم زاده  6- پارسا افشاني

7-محمدمهدي عمويي  8- ايليا راست خديو

9-سيد سبحان بيدكي 10- محمد جوادي


 


 

دانش آموزان عزيز كلاس هاي اول و دوم براي مشاهده ي

برنامه هفتگي خودمي توانيد از صفحه ي نخست سايت از قسمت بالا

منوي درباره ي ما و انتخاب

كادر آموزشي معلم مربوطه را انتخاب نماييد.


 

دانش آموزان عزيز كلاس هاي ششم ،پنجم و چهارم و سوم

براي مشاهده ي برنامه هفتگي خود مي توانيد از صفحه ي

نخست سايت قسمت گروه ها و انتخاب پايه ي خود برنامه

را با توجه به كلاس خود انتخاب نماييد.


 براي مشاهده ي سايت دوم مدرسه اينجا را كليك كنيد.


اولياي گرامي براي ديدن و دريافت برنامه ي هفتگي و برنامه ي جلسات از قسمت درباره ي ما و انتخاب معلم مربوطه استفاده نماييد.


 

 

 


 دستورالعمل اجرايي طرح جابربن حيان


 اسم و آرم مدرسه ي امام سجاد(ع)                       

  به سايت مدرسه خوش آمديد

color: #339966;color: #cb1faf;

p style=

/spantext-decoration: underline;

text-align: center;strong style=nbsp;